Nieuws

(voor toegang tot ledeninformatie en uitslagen is registratie & inloggen vereist)

Helaas heeft de overheid doen besluiten om alle binnensport te doen sluiten voor de duur van 5 weken te weten tot 19 januari 2021. Dit betekent dat de flint ook tot deze datum gesloten moet blijven. 

Vanaf 1 december 2020 kunt u zich inschrijven voor de competitie 2020/2021.
Omdat is besloten om de competitie van 2020 samen te voegen met de competitie van 2021, is het niet mogelijk om nogmaals in te schrijven voor dezelfde discipline als waarvoor je al was ingeschreven voor het jaar 2020. Simpelweg om het feit dat je niet 2 keer kunt deelnemen aan dezelfde competitie.

Beste schietsportliefhebber,

In verband met het Coronavirus (Covid-19) gaat de Open Zwartkruit Wedstrijd van S.V. de Flint & S.S.V. De Lindeboom in december 2020 niet door. We hopen jullie weer te zien in december 2021 voor de 6e wedstrijd!

Met vriendelijke groet,zwartkruit logos
De organisatie

 

Beste schietsportliefhebber,

Naar aanleiding van de persconferentie van de overheid inz. Corona, op 16 oktober, is er geen aanleiding om de maatregelen bij SV de Flint te herzien. Derhalve nogmaals:

Beste schietsportliefhebber,

Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd tijdens de persconferentie van 28-09-2020 geven wij hieraan als volgt invulling.

Vanaf woensdag 1 Juli 2020 gaan we weer beginnen met het beoefenen van onze mooi sport. Conform richtlijnen van de KNSA hoeven we op de schietbaan geen rekening meer te houden met de 1,5m afstand. Maar dit geldt alleen voor de schietbaan. In alle overige ruimtes en ook buiten dient wel gewoon de 1,5m in acht te worden genomen.

Sinds 17 maart 2020 zijn de afdelingen Korpscheftaken van de Politie in verband met de coronacrisis gesloten. Vanaf die tijd worden er dus ook geen aanvragen voor wapenverloven en/of bij- en afschrijvingen van wapens in behandeling genomen. Daarin komt nu verandering!

U zult het zich ongetwijfeld reeds hebben afgevraagd. Hoe zit het met mijn schietbeurten tijdens en na de tijdelijke sluiting door de COVID19-crisis? Inmiddels is er overleg geweest tussen de KNSA en de dienst Korpscheftaken van de Politie waarna het volgende is geformuleerd. 

Op 23 november was er een leuke avond georganiseerd om alle vrijwilliger van De Flint te bedanken voor hun inzet. Onze schietclub bestaat en draait alleen maar door de ruim 60 vrijwilligers die dagelijks, wekelijks of maandelijks hun inzet tonen.

Welkom op de website van de Flint!

Op deze pagina vind je nuttige informatie over de structuur van onze website, ingedeeld in een leden en publiek deel. Toegang tot informatie over bijvoorbeeld de clubkampioenschappen en foto's van leden-evenementen is alleen mogelijk als je bent ingelogd. Vanzelfsprekend is toegang tot het afgeschermde ledengedeelte alleen mogelijk voor leden van S.V. De Flint, na registratie. Hiervoor heb je je KNSA lidmaatschapsnummer én je postvaknummer bij De Flint nodig. Heb je deze gegevens beschikbaar?

 

JE KUNT JE HIER REGISTREREN!