Nieuws

(voor toegang tot ledeninformatie en uitslagen is registratie & inloggen vereist)

Beste schietsportliefhebber,

Naar aanleiding van de persconferentie van de overheid inz. Corona, op 16 oktober, is er geen aanleiding om de maatregelen bij SV de Flint te herzien. Derhalve nogmaals:

  1. De schietbaan blijft vooralsnog geopend.
  2. De kantine blijft gesloten.

Als aanvulling op de reeds genomen maatregelen stelt het bestuur het dragen van mondkapjes tijdens het lopen/ verplaatsen verplicht. Dit omdat er binnen onze vereniging in de gangpaden niet aan de 1.5 mtr regel voldaan kan worden.

Verder geeft het bestuur aan dat de kantine gebruikt mag worden als wachtruimte voor de schutters die nog willen schieten.
Tijdens het wachten in de kantine is het dragen van een mondkapje NIET verplicht gezien men hier de 1.5 mtr afstand kan houden. Je mag het mondkapje hier dus afdoen mits je in staat bent om voldoende afstand te houden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur