Inschrijven voor de clubcompetie gebeurt via de wedstrijdleiding en vereist kennisneming van het reglement voor de desbetreffende discipline, zoals opgesteld door het bestuur van S.V. de Flint. Inschrijving dient te hebben plaatsgevonden vóór 1 januari van het competitie-jaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

Inschrijving kan door uw gegegevens in te vullen bij de betreffende discipline(s) in de bekende 'Witte klapper'. Hiertoe vult u, bij de gewenste discipline/discipines, uw voornaam, achternaam, KNSA-nummer en postvak-nummer in. Vervolgens geeft u aan of u in het bezit bent van een geldig wapen-verlof. De laatste drie kolommen worden ingevuld door de wedstrijdleiding.
In geval van vragen hierover kunt u contact opnemen met de wedstrijd-comissie.
 

KOSTEN: € 5,- (per discipline)

Wanneer er minder dan 3 inschrijvingen zijn voor een discipline, dan kan deze geen deel uitmaken van de clubcompetitie en wordt ze derhalve teruggetrokken! U wordt in voorkomend geval hierover benaderd door de wedstrijd-commissie.

In totaal moeten 8 series per discipline geschoten worden, bij voorkeur 1 serie per maand (1ste serie: Januari, 2de serie: Februari, enz.)...
De series die geschoten zijn, kunnen in de daarvoor bestemde bak in de kantine worden gedeponeerd.

Heeft u vragen over de clubcompetitie? Neem dan contact op met een van de leden van de wedstrijd-commissie: Peter Beckers of Hans Bolten.