Nieuwe (aspirant) leden of leden zonder wapen-verlof dienen op de hoogte te zijn dat in het jaar dat men het verlof aanvraagt een wedstrijdverplichting van toepassing is…
Wettelijke verplichting: 5 wedstrijden of 3 ranking wedstrijden (Verklaring van deelname overleggen bij het bestuur van SV de Flint voor 31 december) danwel deelname aan de clubcompetitie van SV de Flint: 8 wedstrijden om het clubkampioenschap in verschillende categorieën.

Indien niet aan een van deze verplichtingen is voldaan, is de vereniging gedwongen het lidmaatschap van
het betreffende lid te beëindigen teneinde de KNSA certificering van de vereniging niet in gevaar te brengen.

Leden die verwachten gedurende het jaar een wapen-verlof te krijgen, (en dus wedstrijd-plichtig zijn) kunnen daarom al vanaf het begin inschrijven en deelnemen aan de club-competitie voor dat jaar. De eerste series kunnen daartoe eventueel met verenigingswapens geschoten worden. Alleen leden die gedurende het jaar een wapen-verlof krijgen hebben de mogelijkheid zich gedurende het jaar in te schrijven voor de clubcompetitie maar dienen wel aan bovengenoemde wedstrijd-verplichting te voldoen.

De 8 verplichte wedstrijden voor de clubcompetitie dienen vóór 1 oktober te zijn ingeleverd om te worden opgenomen in de ranking voor het clubkampioenschap.