Leden van SV de Flint, in het bezit van een wapen-verlof, dienen zich vóór 1 januari in te schrijven voor de clubcompetitie van het volgend jaar en voor 31 december van het competitie-jaar 8 wedstrijden te hebben geschoten, danwel een verklaring te overleggen bij het bestuur dat elders aan de wedstrijdverplichting is voldaan. Bent u lid zonder verlof? Klik hier voor de informatie die voor u van toepassing is.

Indien niet aan een van deze verplichtingen is voldaan, is de vereniging gedwongen het lidmaatschap van
het betreffende lid te beëindigen teneinde de KNSA certificering van de vereniging niet in gevaar te brengen.

Leden die verwachten gedurende het jaar een wapen-verlof te krijgen, (en dus wedstrijd-plichtig zijn) kunnen daarom al vanaf het begin inschrijven en deelnemen aan de club-competitie voor dat jaar. De eerste series kunnen daartoe eventueel met verenigingswapens geschoten worden. Alleen leden die gedurende het jaar een wapen-verlof krijgen hebben de mogelijkheid zich gedurende het jaar in te schrijven voor de clubcompetitie maar dienen wel aan bovengenoemde wedstrijd-verplichting te voldoen.

De 8 verplichte wedstrijden voor de clubcompetitie dienen vóór 1 oktober te zijn ingeleverd om te worden opgenomen in de ranking voor het clubkampioenschap.